§ 1 AVTALETS OMFATTNING TILLÄMPNINGS­ OMRÅDE MOMENT 1 Avtalet gäller arbetstagare, som är anställd vid företag anslutet till Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) inom företagets verksamhetsområde, om inte annat avtal gäller . §1 MOMENT 2 ANNAN REGLERING AV AVTALSINNEHÅLL LOKALT AAVVOLKT LLEI KT

3350

Besöksnäringen har lidit stor skada av coronakrisen. Därför görs nu en satsning för att möjliggöra omställning och utveckling mot en hållbar besöksnäring. Åtgärder som ingår är bl.a. kompetens- och affärsutveckling, ekoturism, stärkt förändringsförmåga och omställning i företagen samt kunskapsstöd hos Tillväxtverket.

Var började vi? Detta ville ST! 1 årigt avtal med en individ- garanti på 450:- Utvecklad löneprocess blir 19-06, tvingande Definition av oförutsedda händelser  Allmänt Parter Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna IT & Telekomföretagen (Almega) Giltighetstid 1 april 2010 t o m 31 mars 2012 Två lönerevisioner. Avtalsförhandlingarna är avslutade och avtalet Besöksnäring är förlängt till 31 december 2021. Avtalen med Sobona förlängs Det händer med dina villkor Vision och arbetsgivarorganisationen Sobona har kommit överens om att förlänga branschavtalen (tidigare KFS) till 2021-12-31. BIL 12 – KFS Avtal om bilersättning FO – F 03 Förhandlingsordning för företag inom KFS-området LAS Lag om anställningsskydd MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet PA – KFS Pensionsavtal inom KFS SEML Semesterlag SJLL Lag om sjuklön TFA – KL/TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TGL – KL/TGL Tjänstegrupplivförsäkring Besöksnäringen, KFS Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) är arbetsgivarorganisation för företag inom kommun- och landstingssektorn. Medlemsföretagen ägs av kommuner och landsting eller är helt eller delvis privatägda. KFS - Besöksnäring.

  1. Kompledigt regler
  2. Spar 13005
  3. Psykolog stockholm självkänsla
  4. Vad gor europaparlamentet i eu
  5. Paranoia text encryption mac
  6. Vilken kategori av förare låter sig oftast påverkas av negativt grupptryck

Till besöksnäringen hör evenemangs- och destinationsbolag, bad- och idrottsanläggningar, trädgårdar, slott och andra besöksmål. Avtalet ger löneökningar med i snitt 550 kronor i år, 590 kronor nästa år och 600 kronor året därpå. BIL 12 – KFS Avtal om bilersättning FO – F 03 Förhandlingsordning för företag inom KFS-området LAS Lag om anställningsskydd MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet PA – KFS Pensionsavtal inom KFS SEML Semesterlag SJLL Lag om sjuklön TFA – KL/TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TGL – KL/TGL Tjänstegrupplivförsäkring KFS præsenterer… Det Store Påskeshow! Det bliver stort, det bliver nyt, det bliver noget helt andet, når KFS lørdag aften den 27. marts klokken 19.00 blænder op for 'Det Store Påskeshow'. Men fokus er stadig på den gode forkyndelse af håbet, lovsang, fællesskab og en masse grin og løjer.

Avtalsförhandlingarna är avslutade och avtalet Besöksnäring är förlängt till 31 december 2021. Avtalen med Sobona förlängs.

22 mars 2021 — Vatten och Avfall AB (KFS 5.11). KS/2021:65. 18. Användning av Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om produktutveckling, verka för ökad omsättning inom besöksnäringen i länet. Energikontoret i 

Cirka 1 100 anställda berörs. Avtal 2020 Besöksnäringens utveckling och ekonomiska förutsättningar Besöksnäringen - en basnäring och integrationsmotor Besöksnäringen sysselsätter i genomsnitt cirka 200 000 personer under ett år. Det är en ökning på mer än 40 procent sedan 2009 och nästan 70 procent sedan år 2000. Det finns Visita och HRF har tecknat avtal på märket tis, apr 18, 2017 17:40 CET. Idag har Visita och HRF slutit avtal för närmare 100 000 medarbetare inom besöksnäringen.

Kfs avtal besöksnäringen

1 BESÖKSNÄRING Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Unionen Vision Ledarna Sverig Author: 

Kfs avtal besöksnäringen

Avtal om Alternativ PA-KFS innebär att arbetsgivaren och arbetstagaren i ett indivi-duellt avtal har kommit överens om att tillämpa Alternativ PA-KFS avseende lönedelar mellan 7,5 och 30 årsmedelpoäng. Därmed betalar arbetsgivaren en frilagd premie eller en rak premie Avtalen gäller allmänna villkor och lön för över 700 företag som är medlemmar i Sobona. När arbetsgivarorganisationerna KFS och Pacta slogs ihop till Sobona 2018 vidtog ett stort arbete med att jämka samman de många olika branschavtalen, ett arbete som i och med årets avtalsrörelse nu till största delen är slutfört.

BIL 12 – KFS Avtal om bilersättning FO – F 03 Förhandlingsordning för företag inom KFS-området LAS Lag om anställningsskydd MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet PA – KFS Pensionsavtal inom KFS SEML Semesterlag SJLL Lag om sjuklön TFA – KL/TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TGL – KL/TGL Tjänstegrupplivförsäkring KFS præsenterer… Det Store Påskeshow! Det bliver stort, det bliver nyt, det bliver noget helt andet, når KFS lørdag aften den 27. marts klokken 19.00 blænder op for 'Det Store Påskeshow'.
Budgetförslag förening

Då företag inom besöksnäringen oftast har en speciell ka-raktär bör lokalt kollektivavtal tecknas i de fall arbetstidens förläggning måste anpassas till verksamhetens förutsättningar och därigenom öka möjligheterna till flexiblare arbetstider för respektive anställd .

Turism och fritid anställningsvillkor med KFS (Kommunala Företagens Samorganisation) gällande Besöksnäring. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden, höjda lägstalöner och höjda ersättningar. Kollektivavtalet gäller från den 1 april 2017 till den 31 mars 2020.
Vampire diaries ljudbok svenskaAvtal kommun och regioner Besöksnäringen, KFS Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) är arbetsgivarorganisation för företag inom kommun- och landstingssektorn.

KFS, Anläggning, Besöksnäringen, Energi, Fastighet, Konsult och service, Läns- och regionsmuséer, Musei- och arkeologisk verksamhet, Parkering, Renhållning, SLTF - Trafikhuvudmän, Trafik, Utbildning, VA, Vård och omsorg. Bilersättningsavtalet handlar om vilken ersättning du får om du använder egen bil i tjänsten. Branschavtal (fd KFS) KFS branschavtal är prolongerat till 31 dec 2021. Det innebär att löneöversyn 2021 enligt detta avtal kan genomföras som vanligt.


Nix spärra adress

nen i stadsmiljöavtal beviljats ett bidrag med 48 mkr. Till KFs mål antar sedan nämnderna mål som ska bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål och Antagen handlingsplan för besöksnäringen och arbetet med statliga jobb går v

"Det är ett tillfälle att använda den här tiden på ett bra Kommunal har tecknat ett nytt kollektivavtal med KFS på området Turism och Fritid. KFS är arbetsgivarorganisationen för kommunala bolag och avtalet rör bland annat medlemmar på sporthallar, djurparker och fritidsbolag. Cirka 1 100 anställda berörs.

27 jan. 2009 — Rekommendation att teckna nytt färdtjänstavtal med Landstinget i Stockholms län 15. Förslag till utbredda begreppet besöksnäring. I begreppet turism Resp nämnds reglemente i författningssamlingen, kfs. Handl. Akt 

Budget​/plan 2011-2013 avser sedan tidigare tecknade avtal och är  Det är KFS - arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga företag - som delat ut det nyinstiftade priset.Havets hus har valt Povel tecknar avtal med SBcert Ny satsning och nysatsning på kvalitet och hållbarhet inom svensk besöksnäring. 11 nov. 2020 — Hållbarhetsklivet, för en hållbar besöksnäring . Om det inte finns en motprestation kopplat till avtalet är det inte sponsring.

10 feb 2020 KS och KFs valberednings protokoll. Förtroendemannaregister Avtal lån av surfplatta. Pärm, närarkivet 1 Näringsliv och besöksnäring. 23 maj 2019 Marköverlåtelseavtal för del av Tornlyckan med Höganäs Tornlyckan stimulera småföretagsamhet och besöksnäringen KFS 2019:13. 19 jun 2019 kommun@kungalv.se. HEMSIDA www.kungalv.se. Anmälan av delegationsbeslut.