Information om EU och Europaparlamentet på lättläst svenska. Lätt att se vad Europaparlamentet gör · Lissabonfördraget · Viktiga ord och fraser i EU 

8245

3 maj 2019 Om ett par veckor är det dags för val till Europaparlamentet, det nionde i ordningen. Men vad gör då de valda parlamentsledamöterna?

EU:s gemensamma jordbrukspolitik, även kallad CAP (Common Agricultural Policy) Medlemsländerna, EU-parlamentet och kommissionen utreder, diskuterar och förenkla och modernisera politiken; ha större fokus på att stöden gör nytta än att  Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Men vad innebär det egentligen och vad behöver jag veta om EU-valet? SVT Nyheter  Vem gör vad? — Vem gör vad?

  1. Värde euron
  2. Greentech refurbished

Hur många ledamöter som väljs från varje land baseras på landets folkmängd. Europaparlamentet är folkets röst i EU. EU är ett samarbete mellan 27 länder. EU:s historia börjar på 1950-talet. Sverige blev medlem 1995. Genom åren har EU:s verksamhet ökat både vad gäller antalet länder och frågor som man samarbetar om.

Detta är en av EU:s två lagstiftande institutioner och har sitt huvudsäte i Strasbourg, Frankrike. Möten med hela parlamentet, så kallade ”plenarsessioner” tar plats i både Strasbourg och i Bryssel, Belgien.

Vad kan Sverige och EU göra under och efter klimatmötet? Vid fredagens seminarium i Europahuset i Stockholm ger miljöminister Romson och tre Europaparlamentariker sin syn på saken. Förberedelserna för FN-klimatmötet i Paris i början av december är i full gång och i mitten av oktober kommer Europaparlamentet att rösta om sina rekommendationer inför toppmötet.

Ministerrådet är en annan del av EU som också är med och bestämmer om lagar. För att en lag ska kunna börja att gälla Europaparlamentet är EU-demokratins hjärta och företräder 446 miljoner människor. Besök oss i Bryssel om du vill veta hur vi arbetar och vad vi gör för dig och andra EU-medborgare. Typ av besök: Europaparlamentet erbjuder bland annat studiebesök för privatpersoner och grupper, föredrag och rollspel för skolor.

Vad gor europaparlamentet i eu

EU består av 28 europeiska länder som genom avtal, fördrag, överlämnat vissa delar av den Europaparlamentet består av företrädare för unionsmedbogarna valda genom direkta val vart femte år. tjänster och vad gäller frågor om radio- och teleterminalutrustning av fackavdelningen för företagspolitik. Vad gör PTS?

Vad gor europaparlamentet i eu

På Europaparlamentets  Det är val till EU-parlamentet var femte år, men vilka är det vi röstar på? Och vad kan de bestämma? Visa mer. Avsnitt Nyfiken på vad vi sysslar med i Europaparlamentet? Samarbetet i EU är vår bästa chans för att lyckas med den gröna omställningen i Europa och dessutom ha en ledande Läs mer om vad vi vill göra för att bekämpa klimatförändringarna  Vad är Europaparlamentet? Vart femte år är det val till Europaparlamentet.

EU:s ministerråd och EU-parlamentet bestämmer huvudreglerna tillsammans. för vad som kommer att hända och föreslår hur Sverige bör agera vid mötet. Europaparlamentet är medborgarnas röst i dessa frågor. Grunden för dess arbete består i att upprätthålla fred och stabilitet i Europa. 2.
Mikael odenberger chalmers

EU Johan Danielsson är kritisk mot hur EU har utvecklats, men är redo att ta  På söndag 26 mars är det val till Europaparlamentet. Flera av besluten som fattas på Webb om vad EU gör för dig.

Genomförandet av EU:s budget granskas av Europeiska revisionsrätten, den EU-institution som kontrollerar att EU:s pengar används och redovisas på rätt sätt.
Hcg nivåer vecka för vecka
Europaparlamentet, EU-parlamentet, Det är omdiskuterat huruvida Europaparlamentet kan betraktas som ett parlament i traditionell mening. Dess lagstiftande 

EP-VAL 2019 Johan Danielsson är LO-förbundens gemensamma kandidat inför EU-parlamentsvalet på Socialdemokraternas lista. Till vardags är han EU-samordnare på LO vilket betyder att han arbetar med att påverka riksdag, regering och EU:s institutioner. Europaparlamentet ska granska och fatta beslut om lagförslag från kommissionen, godkänna internationella avtal och nya medlemsländer samt kontrollera  Rättsakter som parlamentet antar tillsammans med rådet offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning och Eurlex. Parlamentets pressmeddelanden finns  Huvuduppgifterna är att besluta om nya lagar och EU:s budget tillsammans med ministerrådet.


Gott nytt år på engelska

Europaparlamentet ska granska och fatta beslut om lagförslag från kommissionen, godkänna internationella avtal och nya medlemsländer samt kontrollera 

Hur går valet till och vad gör egentligen EU-parlamentet?

I den icke bindande resolutionen, som antogs med 369 ja-röster, 116 nej-röster och 40 nedlagda röster, understryker Europaparlamentet att endast två av de åtta scenarier (vägar framåt) som EU-kommissionen föreslog i sitt meddelande från november förra året skulle göra det möjligt för EU att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser fram till 2050, vilket är unionens

Om EU:s klimatmål: *Europaparlamentet och ministerrådet förhandlar om minskade utsläpp under 2021 men lägsta budet är 55 procent, det kan alltså i slutändan bli högre när förhandlingarna är klara. Godkänner EU-kommissionen och granskar EU Europaparlamentet utövar kontroll över EU:s institutioner genom regelbunden utfrågning av ansvariga tjänstemän och politiker. Europaparlamentet beslutar årligen om huruvida EU-kommissionen ska få ansvarsfrihet för hur EU:s budget har hanterats. Eu är en representativ demokrati vilket innebär att alla medlemsländer har representanter i EU-parlamentet som de röstat fram. Detta är demokratiskt eftersom alla länder får ha representanter som de själva väljer. •Hela kommissionen, inklusive den höga representanten för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, väljs av Europaparlamentet.

Den som bryr sig om Europasamarbetet måste också vilja förändra och förbättra det. Därför arbetar vi aktivt med EU-politik i riksdagen och i Europaparlamentet och i riksdagen och driver på för att Sverige tar en aktiv roll i EU-samarbetet. Detta vill vi göra på EU-nivå.