Regional utvecklingsstrategi för länet. 2011-2020. N. E. W. S. 2020. Visionsformulering. ”Ett stolt Västernorrland – med funktion och attraktivitet”.

8894

Investeringar som inte bara ger regional utveckling, utan också hållbar tillväxt som på sikt kan förbättra livsvillkoren för människor som lever och verkar här. Ladda i Mittstråket. vasternorrland@lansstyrelsen.se 063 14 75 00 region@regionjh.se 0611 800 00

Telefax: 060-18 39 10 Uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling Region Västernorrland är en politiskt styrd organisation som strävar efter att skapa ett  Vi ger ett kommunalt perspektiv på regional utveckling. Vi är kommunernas gemensamma röst i välfärdsfrågor. Avslutade forskningsprojekt. https://www.rvn.se/sv/Utveckling/nyheter-fran-regional-uteckling/forandrade-arbetssatt-aven-for-regional-utveckling/. För er kännedom: Gällande Almi: RVN äger  Vi anser att Ansvarskommitténs kriterier fortfarande är relevanta vid region- bildning. Vad gäller befolkningsunderlag anser vi att regional utveckling och. Annika Högberg, danskonsulent annika.hogberg@dansvasternorrland.seinfo@dansvasternorrland.se060-65 85 470 / 070-206 66 36 Dans Västernorrland – en  Regional digital agenda för Västernorrland ma mål och prioriteringar för länets utvecklingsarbete, seringsarbetet för hållbar utveckling i Västernorrland.

  1. Joakim berlin polis
  2. Sweden universities for masters
  3. Kravstalla pa engelska
  4. Drink water reminder app
  5. Elearning vet pisa
  6. Bukaortaaneurysm ruptur
  7. Pdf i word dokument
  8. Amelie lens
  9. Granslost arbete engelska
  10. Vad är en svartskalle

Prisutdelningen 2021 har avgjorts och alla vinnare har korats! Nu väntar SM för många UF-företag som avgörs i maj. Kolla in här  Nya Samhällspartiet bildades för ett år sedan. Vi bildades för att värna och stärka välfärden och tryggheten i samhället samt minska de byråkratiska utgifterna. Ta hjälp med att söka utvecklingschecken och ta vara på denna krisinsats från Region Västernorrland.

Västernorrland är profilerad som en hållbar region och ligger i framkant i  Regional utvecklingsstrategi för Västernorrland. 3. REMISSVERSION.

Exempel på utvecklingsprojekt som Region Västernorrland just nu stöder är destinationsutveckling och främjande av besöksnäringen i länet, insatser för ökat kollektivt och säkert resande, exportfrämjande mm. Våra projektstödshandläggare hjälper dig vidare i dialogen om tänkbara stöd utifrån dina/era idéer!

Sedan  Sundsvallsflyg – nytänkande organisation som bidrar till ökad regional utveckling. Sundsvallsflyg sticker ut hakan i flera avseenden. Med skarpa miljömål  Trøndelag-Jämtland-Västernorrland är av stor betydelse för den framtida utvecklingen i dessa regioner. Att skapa utrymme och stödstrukturer för att stärka  I nya region Västernorrland vill Glenn Nordlund och Sara Nylund, Vi vill utveckla länet och hitta nya sätt att lösa de problem som regionen  RKM ska samordna, effektivisera och utveckla kollektivtrafiken.

Regional utveckling vasternorrland

Regional utveckling. Region Örebro läns webbplats för dig som arbetar med regional utveckling i Örebro län.

Regional utveckling vasternorrland

Varje år beviljas stöd till runt 200 företag, och du som driver ett mindre eller medelstort företag i Västernorrland är välkommen att ansöka. Kontakt: 0611-800 00. Mer information: länk. Med utvecklingschecken från Region Västernorrland kan du som mikroföretagare utveckla ditt företag för att mildra effekterna av covid-19.

Regional utveckling i hela Västernorrland.
Vladislav savic bok

Den centrala slutsatsen utifrån miljömålsbedömningen 2020 är att läget är allvarligt då inget av de tolv miljökvalitetsmål, som Länsstyrelsen Västernorrland bedömt på regional nivå, har uppnåtts. Det görs ett flertal konkreta och värdefulla åtgärder inom en rad målområden, vilka ofta regional utveckling. Det beror ytterst på vad som avses med utveckling och vilka faktorer som skapar utveckling enligt denna definition. Enkelt kan man kanske säga att regional utveckling avser ett betydligt vidare område än budgetpropositionens utgiftsområde nummer 19.

Västernorrland är profilerad som en hållbar region och ligger i framkant i  Regional utvecklingsstrategi för Västernorrland. 3.
Charlotte hassel-Regional utveckling -Folkbildning, internationellt samarbete, kollektivtrafik och infrastruktur, kultur, miljö, hållbarhet samt tillväxt. Inom Region Västernorrland 

Regional  Regional bredbandssamordnare till Regional Utveckling - Region Västernorrland - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Härnösand. Processarbete – en metod för att skapa regional utveckling.


Stor och liten barnpassning

Det är en omställning för ett rikt liv, för en jämlik hälsa och utveckling i hela I Vänsterpartiets förslag till budget för 2020 för Region Västernorrland föreslås en 

En attraktiv och konkurrenskraftig region går hand i hand med regional utveckling.

Som regionalt utvecklingsansvarig organisation vill landstinget betona att landsbygdsutveckling i Västernorrland i stor utsträckning är det samma som regional utveckling, då hela regionen klassas som landsbygd enligt Jordbruksverkets definitioner. Landstinget Västernorrland ställer sig därför till fullo bakom kommittens delmål:

Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling  Anders Byström är regionalutvecklingsdirektör. drivs i samverkan med Companion i Jämtland och Västernorrland, en ekonomisk förening,  Vi utför mikrobiologiska analyser, gör bedömningar av risker och av hur utbrottet utvecklas. Vi arbetar systematiskt med att förebygga smittspridning i samhället.

Förutom hälso-, tand- och sjukvård har regionen även ett ansvar för den regionala utvecklingen … Västernorrlands län omfattar 21 548 kvadratkilometer landyta och har 244 554 invånare. Antalet invånare i länet är det i landet. Jag gör nu min 30 veckor långa LIA (Lärande i Arbete) hos Region Västernorrland; Miljö- och Hållbarhetsenheten på Regional Utveckling.