Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter och kan behöva stöd för att klara sin egen eller familjens försörjning. Då kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

2971

Information inför din ansökan om ekonomiskt bistånd-socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? De som bor i Kumla kommun och inte kan försörja sig på annat sätt kan ha rätt till ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd för att kunna ha en skälig levnadsnivå.

Du kan bara ansöka en gång per månad. Tänk på att samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som ska tas upp innan du ansöker. När du skickat din ansökan  Mobilt BankID. Ansökan skickas in först när ni båda har signerat ansökan digitalt. Vad händer om jag lämnar felaktiga uppgifter i e-ansökan?

  1. Sommarjobb nacka värmdö
  2. Utbildning logistik
  3. Linnea taube mamma
  4. Bocker om ledarskap
  5. Lediga jobb postnord hallsberg
  6. Happy socks online
  7. Varför har industrialiseringen gått så snabbt i många asiatiska länder under de senaste årtiondena_
  8. Vikarieformedlingen vasteras
  9. Smaker på tungan umami

Till exempel kan du ansöka om ekonomiskt bistånd för ansökningsmånad januari mellan 1:a december och 31:a december. Efter att ansökan är gjord är det din socialsekreterare som bedömer ditt behov av det du har ansökt om och om kostnaden anses nödvändig för att uppnå en skälig (rimlig) levnadsnivå. Socialsekreteraren kan göra en bedömning av en skälig levnadsnivå genom att jämföra med vad en låginkomsttagare i kommunen har möjlighet att kosta på sig. Ekonomi, socialbidrag Undermeny för Ekonomi, socialbidrag. Arbetslöshet.

Vem har rätt till försörjningsstöd? De som bor i Kumla kommun och inte kan försörja sig på annat sätt kan ha rätt till ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd för att kunna ha en skälig levnadsnivå. 2020-05-20 2020-02-19 Socialbidrag, ekonomiskt bistånd.

Om du har fått avslag på din ansökan eller på annat sätt är missnöjd med ett beslut har du rätt att överklaga beslutet inom tre veckor. Ö verklagan lämnas t ill socialförvaltningen. I överklagan anger du vilket beslut du överklagar, varför du anser att beslutet är felaktigt samt vilka ändringar du vill ha. Bifoga handlingar och

Vilken hjälp du kan få beror på  Ansökan lämnar du genom att ringa till oss och sedan lämnar in handlingar. Försäkringskassan kan hjälpa dig med bostadsbidrag, bostadstillägg och  Om ni ansöker via e-tjänst får ni en kvittens att ansökan är inkommen till socialtjänsten.

Ansökan socialbidrag

För att ansöka om försörjningsstöd krävs ett möte mellan dig och en socialsekreterare på socialtjänsten. Vänd dig till socialtjänstens mottagningsenhet för information och för att ansöka om försörjningsstöd. Om du behöver tolk, meddela det när du bokar tid. Ansökan Innan besöket får du information om vilka handlingar du behöver lämna in till socialtjänsten tillsammans

Ansökan socialbidrag

I överklagan anger du vilket beslut du överklagar, varför du anser att beslutet är felaktigt samt vilka ändringar du vill ha. Bifoga handlingar och När du har lämnat in din ansökan och varit på besök hos oss gör handläggaren en utredning. Det innebär bland annat att vi kontrollerar dina uppgifter hos Försäkringskassan, bilregistret och Skatteverket. Och om det behövs även hos andra, som till exempel Arbetsförmedlingen, Kronofogden, hyresvärden, elbolag, CSN eller a-kassan. Logga in med BankID och fyll i ansökan. Du kan också söka via din smartphone.

Läs igenom informationen här nedan innan du loggar in. Du loggar in med din e-legitimation/bank-id och fyller i ansökan. Om ni är två som söker behöver båda signera ansökan … 2019-09-24 Ansök om ekonomiskt bistånd.
Island valuta euro

Socialtjänsten utreder vid tillfället för din ansökan om du uppfyller kraven för sökt ekonomiskt bistånd. Utredningen består av flera delar. Alla krav måste vara uppfyllda för att du ska bedömas ha rätt till bistånd. Utredning om uppehållsrätt finns. Socialtjänsten utreder om du har uppehållsrätt.

Efter att du inkommit med en komplett nyansökan får du en nybesökstid hos en handläggare. Ansökan gör du hos en handläggare på enheten för socialt stöd och försörjning. Handläggaren bedömer därefter om du har rätt till försörjningsstöd eller ej.
Andreas brantelid børndig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag. Om du inte har ett mobilt BankID kan du lämna in din ansökan manuellt.

Dispens för frysta embryon – Ansökan om; Fastställande av könstillhörighet – Ansökan om; Förlängd frystid för befruktade ägg enligt lagen om genetisk integritet m.m. – Ansökan om; Preimplantatorisk genetisk diagnostik med HLA-typning – Ansökan om tillstånd för (SOSFS 2012:20 Bilaga) För att ansöka om ekonomiskt bistånd, måste du ta kontakt med socialkontoret som hör till den stadsdel där du bor. När du har bokat in en tid får du ansökningsblanketter och information om vilka handlingar du måste lämna in tillsammans med din ansökan. Hitta socialkontoret i den stadsdel där du bor Du behöver ha ett personligt BankID.


Tavoitteena englanniksi

Om du hamnar i ekonomiska svårigheter och behöver hjälp för att klara din eller din familjs försörjning, då kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Läs mer här om hur du fyller i ansökan.

Budget- och skuldrådgivningen kan hjälpa dig med din ansökan. Du kan få hjälp av en god man eller förvaltare för att sköta dina ekonomiska eller juridiska ärenden. En god man eller förvaltare kan du få om du har hälsoproblem eller av någon annan anledning inte kan sköta din ekonomi på egen hand.

Det är Social- och omsorgsförvaltningen som utreder ansökningar om ekonomiskt bistånd. Om du ansöker om ekonomiskt bistånd gör vi en bedömning utifrån just din situation.

Ett behovsprövning kommer sedan att ske för den sökande. Om ansökan går igenom betalas pengarna oftast ut inom 3-4 arbetsdagar. Socialbidrag. Socialbidrag är ett bistånd som skall täcka kostnader för uppehälle och boende för den som inte har inkomster för att försörja sig själv eller saknar en sambo som kan hjälpa till med försörjningen. Försörjningsstöd är en modernare term för socialbidrag men innebörden är densamma.