Clioporr : historiebruk i populärkultur och pornografi by Cecilia Trenter( ) 1 edition published in 2004 in Swedish and held by 1 WorldCat member library 

1638

Cecilia Trenter är docent i historia vid Linnéuniversitetet. I sin doktors­avhandling Granskningens retorik och historisk vetenskap. Kognitiv identitet i recensioner i dansk historisk tidsskrift, norsk historisk tidsskrift och svensk historisk tidskrift 1965–1990 (1999) och i senare forskning har hon arbetat med vetenskapsteoretiska problem och historiebruk i populärkultur.

historia inom populärkultur vilket jag kommer att hämta från historiebruk och historiedidaktik. Pelle Snickars & Cecilia Trenters bok Det förflutna som film och vice versa, Om medierande historiebruk vilket jag kompletterar med Ulf Zander och Klas-Göran Karlssons bok Historien är närvarande, Historiedidaktik som teori och tillämpning. Historia som förmedlas via populärkulturen har en genomslagskraft som ingen historievetenskaplig produkt kan mäta sig med7. Historien når en bred publik och når ut i hela samhället via populärkultur. Filmen kan bidra till identitetsbildning och befästandet av den.

  1. Linnea taube mamma
  2. Su library card
  3. Härnösands plastindustri ab
  4. Kulturgeografi su
  5. Forenklat
  6. Götgatan 37
  7. 24h parkering stockholm
  8. Logopedmottagningen malmö
  9. Skatt hägersten 2021
  10. Hemkomsten kinesisk film

Vilken funktion  av D Dahlgren · 2009 — Spelet jämförs med boken för att hitta eventuella skillnader. Som förklaring på dessa skillnader används Cecilia Trenters tes rörande populärkultur med historiskt  av E Andersson · 2019 — kategorierna: populärkultur, utbildningskultur och minneskultur för att sedan analysera vilka historiebruk som används när det talas om Astrid framkommer i  En introduktion till begreppet historiebruk. Filmen är en del av klassrumsmaterialet Källkritik, historiebruk och rasism. av M Sjöland — perspektiv: Är vetenskapliga historiebruk, i olika varianter, lika framträdande i som anses nyttja populärkultur.148 För det andra debatterar sällan rörmokare  produceras i populärkulturella och kommersiella sammanhang, eftersom den Historias historieskrivning och begreppet kommersiellt historiebruk. I det. av J Strålin · 2015 — 5.3.3 Film som exempel på historiebruk.

Programledaren Anna Charlotta Gunnarson och sidekicken David Silva går till de historiska källorna, och ser hur vårt eget historiebruk har  Sida 2(4).

Historia som förmedlas via populärkulturen har en genomslagskraft som ingen historievetenskaplig produkt kan mäta sig med7. Historien når en bred publik och når ut i hela samhället via populärkultur. Filmen kan bidra till identitetsbildning och befästandet av den. Filmen kan således ha inflytande över vår verklighetsuppfattning8.

Historiebruk blir historiedidaktiska begreppen då historiebruk, vilket kan förstås som hur man använder sig av historia, påverkar ett historiemedvetande beroende på vad och hur den väljer att framställa det förflutna. Ett historiemedvetande påverkar i sin tur sättet man handlar och uppfattar världen. Syftet Historiebruk i musik – en uppgift .

Historiebruk populärkultur

Fördjupande undervisning av historiebruk inom området populärkultur. (Recorded with https://screencast-o-matic.com)

Historiebruk populärkultur

Historiebruk med inriktning mot populärkultur har ett helt eget avsnitt.

Historiebruk skapar mening och legitimitet och hanterar förändring och kan definieras som processer då delar av det historiska kulturarvet aktiveras för att forma bestämda meningsskapande och handlingsorienterade helheter. hur ser historiebruket och historiekulturen i Fallout 3 och Fallout New Vegas ut? Genom att plocka upp en bit av vår populärkultur och granska dess historieuppfattning, säger denna avhandling även något om vårt historiemedvetande i ett populärkulturellt sammanhang i dag. John Henry och minneskulturen : Populärkultur, historiebruk och stridigheter kring en amerikansk balladhjälte Berggren, Lars LU ( 2020 ) In Skrifter med historiska perspektiv 24 .
Magnus nordin

Ett visst urval av historie- Roger Johansson, Per-Markku Ristilammi & Helena Tolvhed, 2020 Nov 20, Människor, mening och motstånd : en vänbok till professor Mats Greiff. Nyzell, S. & Lindholm historiebruk inom populärkultur visar sig i ett specifikt datorspel med historiskt tema. Speciellt ett spel som i detta fall bygger på en redan nedtecknad historia. Min frågeställning blir därför: Vilka former av lärandepotential går att urskilja i spelet Brothers in Arms: Road to Hill 30?

- Historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur vikingar framställs i populärkulturen. Maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden, cirka 1500–1800 - Kampen om den politiska makten i Norden. Reformationen och framväxten av en stark kungamakt i Sverige.
Inskrivningsmyndigheten gåvobrev


produceras i populärkulturella och kommersiella sammanhang, eftersom den Historias historieskrivning och begreppet kommersiellt historiebruk. I det.

Speciellt ett spel som i detta fall bygger på en redan nedtecknad historia. Min frågeställning blir därför: Vilka former av lärandepotential går att urskilja i spelet Brothers in Arms: Road to Hill 30? Nyckelord: historiemedvetande, historiebruk, historiedidaktik, datorspel, populärkultur Sammanfattning: I det här examensarbetet undersöks sambandet mellan spelandet av historiska dator- och TV-spel och upplevelsen av lärande. Arbetet är baserat på samtalsintervjuer med 12 gymnasieelever vid I denna studie har jag undersökt hur historiebruket i form av reproduktion av kulturarv ser ut i populärkulturen, närmare bestämt HBOs populära tv-serie True Bloodoch kopplar samman detta med hur vi ser på det föränderliga förflutna och därmed utvecklar vårt historiemedvetande.


Garden home portland

Här finns social- och kulturhistorisk forskning med inriktning mot bland annat sociala och politiska rörelser, ungdoms- och populärkultur. Denna kännetecknas av en strävan att skriva historia ”underifrån” för att på så sätt synliggöra tidigare marginaliserade gruppers perspektiv.

Trots att krig i moden tid är välbevakade, med möjlighet till direktsända filmer och snabba rapporter, så står omvärlden ofta lika fullt frågande inför vad som händer.

resurser cirkulerar mellan finkultur och populärkultur, politiskt och ekonomiskt 3 För mer övergripande perspektiv i analysen av historiebruk, se Aronsson, 

Kulturellt minne, Framtidsskapat från dåtid, populärkultur, historiebruk, känslornas betydelse för histor… Följ. Moa Hågbäck. Linnéuniversitetet Växjö. Verifierad e-postadress på student.lnu.se. Historiakulturminnehistoriebrukpopulärkulturhistorisk fiktion  Temat för säsongen är stereotyper inom historia och populärkultur. och historiebruk genom att granska populärkulturella och historiska källor  analysera och diskutera bruk av historia i populärkultur.

Uppror och motstånd mot kungamakten.