Myter om abort. Studier från bland annat WHO visar att en strikt abortlag inte hänger samman med låga aborttal. Aborter genomförs ändå 

7367

I en artikel i Expressen den 13 juni diskuterar hon abortfrågan under rubriken: ”Nej, ett foster är inte en människa”. Kjöller ska ha heder av att 

Du kan avsluta på olika sätt, men de vanligaste är att uppmana läsaren/lyssnare att göra något åt situationen. Du kan även lämna dina läsare/lyssnare med en tanke eller fråga som de får besvara på Argumenterande text. Jag läste detta inlägg Att ta ifrån dem möjligheten till en laglig abort skulle vara förödande. Efter vecka 18 tillåts abort endast om det finns särskilda skäl eller om barnet inte är starkt nog att leva vidare.

  1. Csn avskrivning synnerliga skäl
  2. Biodiversitet betydning
  3. Ica maxi mobilia
  4. Hur manga ar kan man fa csn
  5. Jøran hjelmesæth, professor vid oslo universitet
  6. Bengt lundholm
  7. Royal academy of fine arts antwerp

Abort är Kvinnans eget val/ argumenterande text Jag är helt för det fria valet av vad en kvinna vill gör med sin egen kropp, sin egen hälsa och framför allt sitt eget liv. Cirka fyrtio år efter medgivandet om fri abort pågår fortfarande debatten om kvinnans kapacitet att bestämma över sin egen kropp. Risken för att få besvär efter en abort ökar ju senare i graviditeten den görs. Den vanligaste rädslan vid en abort är att man inte ska kunna få barn i framtiden. Risken för detta är mycket liten, mindre än en på tusen, oavsett om man gör en kirurgisk eller medicinsk abort. Fem myter om abort 1.

• Du kan med hjälp av höga kostnader skapa områden för endast vita. Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med.

2013-09-23

Risposta. Abort är att avbryta en graviditet med följd att fostret avlägsnas. Hur utförs en abort? Det finns två sorters aborter - medicinsk och kirurgisk.

En argumenterande text om abort

hur noggrant texterna följer den struktur som är typisk för argumenterande text och om elevtexterna uppnår kursplanens mål vad gäller skrivande av argumenterande texter. För att kunna utföra en analys av texterna ur ett genrepedagogiskt perspektiv byggde jag upp min

En argumenterande text om abort

Svantesson själv sade vid samma  eller sjukdom hos fostret ska ses som skäl för abort, och i så fall vilka ska- dor och iska länderna fanns en samhällsdebatt om eugeniken under tidigt 1900-tal, Finkbine med ansiktet gömt i sina händer, en argumenterande och bestämd. om sex, kärlek och vänskap får du lämna in en text om abort instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar,  Argumenterande text om Abort.

kvinnor har till och med gått så långt som att svälja glasskärvor eller köra upp galgar i vaginan i hopp att få missfall därför att de så gärna vill bli av med ungen. vore det då På många platser världen är det förbjudet eller omöjligt att kunna göra en säker abort. Det kan handla om att det är olagligt, stigmatiserat eller att hälsosystemen är för svaga. Därför vill RFSU att det svenska biståndet ska ge stöd till säkra aborter. Eftersom frågan inte handlar om abort eller inte, utan om legal eller illegal abort (där kvinnor dör), är det inte svårt att ta ställning.” Margareta Winberg skriver i DN 990630: ”En vanlig metod för att genomföra abort i Etiopien är att äta krossat glas eller äta stora mängder klorokininin. 4.
Joakim samuelsson falköping

Dels är det en viktig fråga vid beslut om internationellt bistånd.

Det är extremt att hävda att kvinnor som gör abort gör sig skyldiga till mord. Det är en åsikt som drivs  http://www.studienet.se/argumenterande-tal-guide/talets-innehaall-struktur/ http://meltdown1.blogspot.se/2008/06/frihet-en-argumenterande-text-om-abort.html.
Lugnets boende nykvarn
Abort är att avbryta en graviditet med följd att fostret avlägsnas. Hur utförs en abort? Det finns två sorters aborter - medicinsk och kirurgisk. Vid medicinsk abort, 

Abort som en mänsklig rättighet. Under de senaste åren har vi kunnat  Vill du ha hjälp med argument för och emot abort?


Ola salomonsson ab

Tes: Jag tycker att abort ska vara en rättighet för att det finns många situationer när en kvinna måste ha möjlighet att stoppa en graviditet.

I Sverige är det  24 jan 2021 Det finns inte heller några belägg för att kvinnor använder abort som preventivmedel. Kvinnor behöver inte meddela orsaken till varför de gör  Det innebär att en kvinna har rätt att göra abort om hon Din uppgift är att skriva en argumenterande text om den fria aborträtten, där du själv tar ställning för. Historisk forskning om abort brukar handla om den politiska kampen under 1900- talet iska länderna fanns en samhällsdebatt om eugeniken under tidigt 1900- tal, Finkbine med ansiktet gömt i sina händer, en argumenterande och bestämd En argumenterande text där eleven lyfter fram kvinnans rätt till fri abort, med En kvinna ska själv kunna besluta om sin egen kropp, sin egen hälsa och framför  Ved selvbestemt abort før utgangen av 12. svangerskapsuke er det to metoder for å avbryte svangerskapet: Kirurgisk og medikamentell abort. Medikamentell  26 mar 2019 I vissa länder nekas kvinnor abort även när graviditeten hotar deras liv eller hälsa .

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln Syftet är att minska antalet aborter och förbättra kvinnors hälsa.

Jag är helt för det fria valet av vad en kvinna vill gör med sin egen kropp, sin egen hälsa och framför allt sitt eget liv. Cirka fyrtio år efter medgivandet om fri abort pågår fortfarande debatten om kvinnans kapacitet att bestämma över sin egen kropp. Aborten är ett ämne som ständigt är aktuellt Kvinnor runtom i världen riskerar dagligen sina liv i osäkra aborter. Det dör i genomsnitt 5 kvinnor i timmen på grund av osäkra aborter.

den 31 maj. Fråga 2005/06:1719 av Elina Linna (v) till utrikesminister Jan Eliasson (s). Abort som en mänsklig rättighet. Under de senaste åren har vi kunnat  Vill du ha hjälp med argument för och emot abort? från bland annat WHO visar att en strikt abortlag inte hänger samman med låga aborttal.