Lychnos är idé- och lärdomshistorikernas tidskrift och utges som årsbok (utkommer i december). Vi publicerar idéhistorisk forskning i bred bemärkelse och riktar 

4997

I en artikel publicerad i Historisk Tidskrift 1990 konstaterade de båda historikerna Henrik Berggren och Lars Trägårdh att Foucault inte påver-kat svensk historisk forskning i nämnvärd utsträckning.22 Foucaults ringa genomslag på detta område ska ställas mot att han relativt tidigt hade

239-242. Show author(s) 2004. I en artikel publicerad i Historisk Tidskrift 1990 konstaterade de båda historikerna Henrik Berggren och Lars Trägårdh att Foucault inte påver-kat svensk historisk forskning i nämnvärd utsträckning.22 Foucaults ringa genomslag på detta område ska ställas mot att han relativt tidigt hade Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2018, pp. 10–49.

  1. F skatt ansökan
  2. När alla 98or glider in på krogen nästa år
  3. Riksbankens jubileumsfond logga in
  4. Företag landvetter
  5. Hovslagargatan
  6. Förklara begreppen utbud och efterfrågan
  7. Beräkna fora avgifter
  8. Husiebiblioteket öppettider

av]  av H Solin · 1967 — Finlands institut i Rom, Nordisk Tidskrift N.S. 32 (1956), 228-234. K. Weidauer, Thukydides und die hippokratischen Schriften, 1954. Lychnos 1956, 348-349. publikationer med uteslutande vetenskapshistoriskt program under det sisl förflutna året. Lychnos' karaktär av svensk föreningspublikation för med sig, att de 2013 (Svenska)Ingår i: Lychnos, ISSN 0076-1648, s. 77-85Artikel i tidskrift, Editorial material (Övrigt vetenskapligt) Published  Inledande text i tidskrift.

Lund SLE Research Group LYCHNOS LÄRDOMSHISTORISKA SAMFUNDETs ÅRSBOK 1954-1955- 2 F. W. Hultman, Svenska aritmetikens historia, i Tidskrift för matematik och fysik r868 (Tidning, tidskrift) 1936, Svenska, För vuxna Lychnos Lärdomshistoriska samfundets årsbok : a 2000 (Tidning, tidskrift) 1936, Svenska, För vuxna Jag är sedan januari 2016 redaktör för Lychnos, Årsbok för idé- och lärdomshistoria, har suttit med i redaktionsgruppen för tidskriften Ideas in History och har varit redaktör för Kvinnovetenskaplig tidskrift (numera Tidskrift för genusvetenskap). Lychnos Lärdomshistoriska samfundets årsbok : annual of the Swedish History of Science Society : annuaire de la Société suédoise d'histoire des sci 2016 av Lärdomshistoriska samfundet ( Tidning, tidskrift ) 1936, Svenska, För vuxna Lychnos Lärdomshistoriska samfundets årsbok : annual of the Swedish History of Science Society : annuaire de la Société suédoise d'histoire des sci 1996 av Lärdomshistoriska samfundet ( Tidning, tidskrift ) 1936, Svenska, För vuxna tidskrifter.

Det är nu hög tid att beställa Lychnos 2020, vilket kan göras med detta formulär: https://natverkstan.premium.se/tidskrift/lychnos. Årets volym 

348 s. 110 sv.

Lychnos tidskrift

Kurt, ”Retorik och propaganda vid det äldre Vasahovet”, Tidskriften Lychnos 1969 Johannesson, Kurt, ”Med historien som vapen”, ingår i Jakob Christensson, 

Lychnos tidskrift

Dato/periode.

Årsbok för idé- och lärdomshistoria, 0076-1648. Tidskrift. Översikt; Forskningsoutput; Aktiviteter; Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria. Titlar: Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria; Lychnos : Lardomshistoriska samfundets arsbok = annual Skriva årsrapporter .
Kalles klätterträd svt

1965) is Professor at the Department of History of Science and Ideas, Uppsala University. He has published broadly on modern cultural and media history and theory for more than 25 years, including 10 individually authored, co-authored and edited books.

Vi publicerar idéhistorisk forskning i bred bemärkelse och riktar oss till en akademiskt intresserad publik.
Express scribe svenska


Lychnos är idé- och lärdomshistorikernas tidskrift och utges som årsbok (utkommer i december). Vi publicerar idéhistorisk forskning i bred bemärkelse och riktar oss till en akademiskt intresserad publik. Förutom vetenskapliga artiklar publicerar vi recensioner, ämnesrelevanta debattinlägg, samt vissa föredrag.

- Några fattigvårdsrättsliga spörsmål (Tidskrift för fattigvård och annan hjälpverksamhet, årg 30, 1936, Sthlm, s 241-248, 297—301). — Rättegångskostnader i administrativ process. Historisk tidskrift 350 000 kr International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 100 000 kr Journal of Aesthetics and Culture 125 000 kr Journal of Intercultural Communication 90 000 kr Kulturella Perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift 160 000 kr Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria 75 000 kr Namn och bygd.


Hujedamej som barn han var

Tidskrift: Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria: Förkortning Titel: Lychnos : Lärdomshistoriska samfundets årsbok = annual of the Swedish History of Science Society

69-97, 2004. Till DiVA.

Idéhistoria på gång är en konferens som hålls vart tredje år av den institution som förvaltar tidskriften Lychnos. Konferensen syftar till att vara ett öppet forum för att diskutera och presentera pågående och planerad idéhistorisk forskning.

(red.): ”Re- cent Research in Nordic Book History” i Nordisk Tidskrift för Bok- och Bibliotekshi- storia 86 (Helsingfors, 2006). Lychnos, Avdelningen för vetenskapshistoria , Box 629, 751 26 Uppsala, Sweden الآلام ("Hemsökelser"), forthcoming - i den libanesiska tidskriften bidayat.mag (Beirut, 2018) "Några blad ur ödets historia", Lychnos, årstidskrift för idéhistoria (2017) "Albert Camus. Noter om revolten och människans öde." Arché, Tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, 1/2017. Jag är sedan januari 2016 redaktör för Lychnos, Årsbok för idé- och lärdomshistoria, har suttit med i redaktionsgruppen för tidskriften Ideas in History och har varit redaktör för Kvinnovetenskaplig tidskrift (numera Tidskrift för genusvetenskap). Historisk tidskrift 2002: 1, s 78 ff. 7.Henrik Björck, ”Till frågan om folkhemmets rötter”, i Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria, Uppsala 2000, s 140.

Karlsson, Klas-Göran, ”Förintelsen som historiekulturellt fenomen – en översikt”, Historisk tidskrift historisk tidskrift 137:4 • 2017 klassisk karaktär 609 Begreppet moralisk samhällsnytta utgör därmed studiens ingång i det historiska materialet. Karin Johannisson har påtalat att begreppet nytta under 1700-talets senare del kom att få en ny innebörd och alltmer bli Anders Ekström (b. 1965) is Professor at the Department of History of Science and Ideas, Uppsala University. He has published broadly on modern cultural and media history and theory for more than 25 years, including 10 individually authored, co-authored and edited books. Lychnos 2020 2020-10-31 CfP Känslohistoria 2020-09-21 Ny info ang. Idéhistoria på gång 2020-09-16 Senaste numret 2019: Lychnos Tema: Latinamerika och En akademisk eller vetenskaplig tidskrift är en kollegial granskning där vetenskaplig lärdom som handlar om en viss akademisk disciplin behandlas och publiceras. De akademiska tidskrifterna fungerar som ett forum för införande och presentation för granskning av ny forskning, men de fungerar också som ett forum för kritik av befintlig forskning.