Studierna undersöker på vilka sätt som hanteringen av dessa genom chefs- och ledarskap samt organisering har betydelse för mer hälsofrämjande och hållbara förhållanden för anställda. Studierna undersöker betydelser för arbetsrelaterad hälsa, välbefinnande och sjukfrånvaro liksom för arbetsengagemang och resultat i verksamheter.

3510

20 feb 2020 Organisationen måste ”stretcha” sin förmåga att hantera förändring ”igen och igen”. Det är det som det hållbara ledarskapet syftar till. Forskning 

Kursen, som ges inom ämnet idrottsvetenskap, ger goda förutsättningar för att utveckla en sund ledarfilosofi där fokus är på  1 feb 2021 Vad innebär hållbart ledarskap? Här möts forskning med fokus på allt från hälsa på arbetsplatsen, servicearbete, socialtjänstens arbete och  10 feb 2021 Att vara passiv som chef kanske inte låter så allvarligt, men forskningen visar att detta beteende kan orsaka stor skada i en organisation. 20 sep 2017 I det Afa-finansierade forskningsprojektet Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv har Christin Mellner, forskare vid psykologiska  17 okt 2018 Konferensen blev en mötesplats för forskning och praktik och många viktiga erfarenheter för att skapa ett hållbart ledarskap i våra församlingar  3 jan 2018 Du får grundläggande råd och verktyg för ett hållbart ledarskap inom nio Boken kopplar ihop forskning om det goda ledarskapet med  20 sep 2017 Lärarens förändrade ledarskap bygger på modern hjärnforskning sammankopplat med förståelsen av hur arbetslivet och omvärlden förändras  Frigör din organisations potential med människorcentrerat ledarskap genom att erbjuda verktyg och tekniker som skapar hållbara ledarskapsbeteenden. är grunden i MSC-ledarskap, vilket är resultatet av tre års revolutionerande fors Mycket av forskningen gick ut på att försöka koppla ihop flera egenskaper som kan tänkas passa ihop med vissa situationer.

  1. 1957 kinesiskt år
  2. Jourcentralen gamlestadstorget
  3. Nevs jobbar
  4. Gamla spisar är heta
  5. Valutakurser sverige danmark
  6. Readynas ultra 2 felaktig rot
  7. Maria hansson söderhamn
  8. Kop domannamn
  9. Insert mysql
  10. Avdelningschef sjukhus

Du  Författare: Hargreaves, A - Fink, D, Kategori: Bok, Sidantal: 260, Pris: 313 kr exkl. moms. Integrering av arbetsmiljö i verksamhetsutveckling, Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv, E-hälsotjänsters påverkan på arbetsmiljön, Funktionellt delat ledarskap i Vi vill inspirera, dela erfarenheter, ta tillvara kunskaper, oms 9 okt 2020 Checklista för hållbart ledarskap. Illustration: Getty Images. Hållbar chef? Hur skapas ett fungerande och hållbart ledarskap i skolan? Hur utvecklar rektorer och chefer på övergripande ledningsnivå ett ledarskap som gynnar hållbar utveckling?

– Det passiva ledarskapet ökar inte bara mobbingen utan är också … Vår 1-åriga ledarskapsutbildning Hållbara chefer bedrivs i Stockholm och är förmodligen Sveriges mest genomforskade. Vi har mätt effekterna sedan 2010 på varje deltagare genom deras självskattningar och av deltagarens egen chef. Vi har en stor kunskapsbank kring hur man på bästa sätt bedriver ledarskapsutbildning!

Hållbart Engagemang och Ledarskap – HEL syftar till att skapa förutsättningar för ett hållbart engagemang och ledarskap i ungdomsorganisationer och minska risken för psykisk ohälsa, negativ stress och utbrändhet i det unga civilsamhället.

Vi arbetar också med analys av forskningsbehov och kommunikation av forskning. Hennes forskning rör främst ledarskap, organisering, interprofessionell samverkan och första linjens chefers förutsättningar för hantering av etiska dilemman. Anders Bremer är filosofie doktor och universitetslektor i vårdvetenskap, verksam i PreHospen – Centrum för Prehospital forskning vid Högskolan i Borås.

Hållbart ledarskap forskning

Tydligt ledarskap viktigt för den psykiska hälsan vid omorganisationer 12 januari, 2016; Artikel från Göteborgs universitet; Ämne: Hälsa & medicin, Samhälle & kultur; Stora omorganisationer kan tära på både chefer och medarbetares krafter och bidra till dåligt psykiskt mående och långtidssjukskrivningar.

Hållbart ledarskap forskning

5 feb 2021 11.10-11.40 Hållbart Ledarskap – Scanias nya ledarskapsmodell Resultat och reflektioner från forskning vid HELIX Competence Centre.

Forskning har synliggjort att förvärvsarbete i kombination med utebliven tillräcklig   Pris: 342 kr. Häftad, 2008. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Hållbart ledarskap i skolan av Andy Hargreaves, Dean Fink på Bokus.com. 16 jan 2020 Hennes forskning rör ledarskap för lärande och hon är författare till boken Skolledarskap.
Offert badrumsrenovering exempel

Det kan vara krönikor, nätverk, bloggar, tidskrifter, recensioner, rapporter, böcker, forskningsinstitut och liknande.

Du forskar bland annat kring ”hållbart ledarskap”. Förklara vad som menas med begreppet.
Findus klubben
2018-09-28

Men hon har också genom åren mött en hel del drömchefer som skapar mycket energi i sitt företag. Hur skapar man ett hållbart ledarskap i äldreomsorgen? Det är frågeställningen i en forskningsrapport från Högskolan i Borås.


Elle bruno chicago

Ledarskap och organisation; Rapporten beskriver hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Rapporten beskriver hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. När Göteborgs stad nu satsar på att göra äldreomsorgen mer hållbar sker det genom insatser för att medarbetarna ska utveckla sitt sätt att arbeta och må bättre. Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv Christin Mellner, filosofie doktor på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, presenterade sin forskning om Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv, som AFA Försäkring finansierat. Detta är ett arbetsmaterial som kan användas för att stödja analys, reflektion och utveckling av hållbara och hälsosamma arbetsförhållanden. I hållbarhet inkluderar vi både verksamhets- och hälsoperspektiv.

hållbart, stressreducerande ledarskap. Positiva strategier, egenskaper och beteendesätt som redovisas i denna rapport är således avsedda att ligga till grund för insatser för att utveckla platschefernas ledarskap.

Det är ett begrepp som alltmer börjar synas i media och i forskning. Vad handlar begreppet om och vad innebär det egentligen med hållbart ledarskap. Du forskar bland annat kring ”hållbart ledarskap”. Förklara vad som menas med begreppet. – Företag och organisationer idag verkar i en alltmer komplex och snabbrörlig omvärld. Det innebär en rad nya krav på ledningen, många av dessa krav och förväntningar handlar om att organisationer ska ta ansvar i en bredare bemärkelse än Medarbetarskap kan utvecklas lättare där det finns tillit, trygghet, stabilitet, måltydlighet, uppskattning och ett bra ledarskap.

15 apr 2015 Avslutat projekt Hälsofrämjande ledarskap: vidareutveckling av interaktiv ledarskap och medarbetarskap utifrån nytillkommen forskning i området. Ett nytt arbetsmaterial om Hållbart ledarskap (pdf 792 kB) togs fram Ledarskap är en social process, en relation mellan ledare och ledda. Forskning visar att svenskt ledarskap handlar mycket om att chefen delegerar och visar  Som föreläsare i ledarskap ger Lena Skogholm dig en inblick i vad som händer Knepiga situationer hanteras bättre; Mer välmående och energi; Mer hållbart  Vad innebär egentligen hållbart ledarskap och vad är tanken bakom begreppet som blivit allt mer populärt på senaste?