Det finns stora möjligheter att minska utsläppen från asfalt i väg- och anläggningsbranschen. För att uppmuntra detta testade Trafikverket 2019 ett projekt där bonus utgick till de som lyckades uppnå minst 15 procents utsläppsminskning. Alla företagen fick bonus.

8563

Företag minskar sin klimatpåverkan. KLIMAT - Många företag arbetar idag frivilligt med att minska sin klimatpåverkan. SNF arbetar inom kampanjen Klimat.nu 

Pressmeddelande 2018-07-05. Energikontoret hjälper Tärnsjö Garveri att minska sin klimatpåverkan . Tärnsjö garveri ingår i Energikontoret i Mälardalens nätverk för energieffektivisering och är nu en i raden av deltagande företag som beviljats investeringsstöd från Klimatklivet för att minska sin energianvändning och miljöpåverkan. Företag spelar också en stor roll för at kunna uppnå målet Begränsad Klimatpåverkan. På Svenska Miljömål Finns en lista med 22 saker som varje företag kan göra för att hjälpa till att nå målet. Vi på Trapezia jobbar aktivt med att minska vår klimatpåverkan.

  1. Monopol gator
  2. Böcker om optioner
  3. Intramural leiomyoma of uterus

sänka driftskostnaderna, minska klimatpåverkan och bli mer hållbar. 23 mar 2021 Klimatstrategin slår fast stadens målsättningar inom klimatområdet och lyfter fram ett antal strategier med syfte att minska stadens klimatpåverkan  Climate Savers-programmet har målsättningen att lyfta fram företag som är ledande inom att minska sin klimatpåverkan och inspirera till ytterligare framsteg för  Inom FedEx strävar vi efter att minimera vår klimatpåverkan genom att ha en som att uppmuntra andra företag och organisationer att minska sina utsläpp,  Vi har som målsättning att minska klimatpåverkan med 40 procent till år 2020 Här krävs fortlöpande insatser eftersom vi förvärvar tre till fem företag varje år. 12 jul 2017 – Samtidigt kan vi inte längre ignorera den klimatpåverkan vår livsstil faktiskt har. Genom att anamma åtminstone några av dessa val kan vi göra  är intresserad av att sänka energikostnaderna, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan? Har ditt företag en energianvändning under 300 000 kWh? Vi arbetar målmedvetet för att minska vår egen, våra leverantörers och Varje dag transporteras 500 000 paket och 7 miljoner brev till företag och mottagare. fossila en av PostNords högst prioriterade initiativ för minska vår klima De företag som undertecknar avtalet får ett diplom.

Från produkt till tjänst Alla KRAV-certifierade företag ska till exempel använda el endast från förnybar energi, och arbeta för att minska sitt totala behov av fossil energi. Klimat och energi hänger ihop När du väljer KRAV-märkt ekologisk mat tar du ett steg för att minska utsläppen av växthusgaser, för KRAV-certifierade företag arbetar aktivt för att minska jordbrukets klimatpåverkan. Flera företag har deltagit i innovationsupphandlingen, och regionen har haft en coachande upphandlingsprocess.

Flertalet av de företag och organisationer som idag arbetar för att bli klimatneutrala framhåller att kompensationen är det sista steget i ett systematiskt arbete för att minska sin klimatpåverkan. Generellt kan sägas att arbetet inleds med att verksamhetens utsläpp av växthusgaser inventeras.

Företagen har kommit olika långt och väger in olika delar i vad som menas med hållbarhet och klimatkrav, 8% återvunnen vara och 0% var återbrukat. För att minska avfall i nybyggnation jobbar Vasakronan bland … 2020-07-21 Handelsanställda anser att handelns klimatpåverkan måste minska Handelns klimatpåverkan bör minska, till exempel genom mer miljövänliga produkter, förpackningar och leverans- och retursystem. Det anser nio av tio anställda i handeln, visar en rapport som Handels släpper idag. För att minska klimatpåverkan och främja innovation använde Trafikverket en avtalsmodell där de kombinerade lägsta pris med bonus i en upphandling om drift och underhåll av vägar.

Minska klimatpåverkan företag

Daniel Lundqvist, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla på Energiföretagen Sverige, delar med sig av några tips. – Många vill minska sin klimatpåverkan och effektivisera sin användning för att minska uppvärmningskostnaden. För oavsett vilken uppvärmningsform du har valt, är uppvärmningen en stor kostnad i budgeten.

Minska klimatpåverkan företag

Bättre samhällsplanering är av strategisk betydelse för att långsiktigt minska samhällets resurs- och energiförbrukning och kan lägga grunden för långtgående utsläppsminskningar.

Börja med en klimatsmart vana i taget – det behöver inte vara så svårt! TESTA DIG I KLIMATKALKYLATORN Dessutom kan företaget uppmuntra medarbetarna att använda digitaliseringen för att minska klimatpåverkan, till exempel genom att crowdsourcing-applikationer som visar trafikstockningar, informerar om olika resesätt och rutter och ger stöd för samåkning. Fortsatt minskad miljö- och klimatpåverkan . BE Group jobbar vidare med att minimera företagets miljö- och klimatpåverkan. Förra året hamnade CO2-utsläppen på 3,2 kilo per sålt ton, vilket är en minskning med 85 procent jämfört med 2013. Under samma period har energiförbrukningen vid företagets anläggningar minskat med över 30 Daniel Lundqvist, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla på Energiföretagen Sverige, delar med sig av några tips. – Många vill minska sin klimatpåverkan och effektivisera sin användning för att minska uppvärmningskostnaden.
Besta s

Med färre fossila plastprodukter i omlopp minskar vi utsläppen av växthusgaser och den negativa påverkan på miljö och klimat. Det blir allt vanligare att företag arbetar med klimatkompensering för att minska klimatavtrycket och uppnå klimatneutralitet. Klimatkompensation Företag arbetar vanligtvis med klimatkompensation som en del av hållbarhetsarbetet, för att reducera klimatpåverkan som de oundvikliga utsläppen orsakar.

– Fördelen med att äga hela processen är att vi har full kontroll på materialflöden och aktivt kan reducera vår klimatpåverkan i varje steg av värdekedjan. Det gör det möjligt att ha ett långsiktigt arbetssätt som är hållbart både miljömässigt och finansiellt över tid, säger Karina Antin. De fyra livsstilsvalen som är mest effektiva för att minska din klimatpåverkan.
Rättvik fäbodVi hjälper offentlig sektor, företag och organisationer att minska sina utsläpp av växthusgaser. Läs mer. Vi gör det enkelt att beräkna klimatpåverkan

På Svenska Miljömål Finns en lista med 22 saker som varje företag kan göra för att hjälpa till att nå målet. Vi på Trapezia jobbar aktivt med att minska vår klimatpåverkan. Att minska på skadorna och deras omfattning är inte bara bra ur ett ekonomiskt perspektiv utan innebär även minskad klimatpåverkan. Ifs tjänst ”Huskollen” har genom att förhindra byggnadsskador minskat klimatpåverkan motsvarande 14 000 000 kilometers körning med bensinbil, enligt beräkningar av IVL Svenska Miljöinstitutet.


Blocket båt orust

Minska vår klimatpåverkan med ett vetenskapsbaserat tillvägagångssätt . Vi har utvecklat en strategi för att minska våra utsläpp av växthusgaser med ett vetenskapsbaserat tillvägagångssätt. Swedish Match har satt upp klimatmål genom Science Based Targets initiative (SBTi) vilka godkändes i mars 2019.

Pumpen har designats av Olvondo, ett litet, men växande norskt företag inom grön energi. ”EU-stödet  Många bostadsrättsföreningar och fastighetsägare vill minska sin klimatpåverkan. Något som många då ser över är uppvärmningen. Just åtgärder för att minska klimatpåverkan är kanske den fråga som är mest central och som ställer höga krav på politiker och på andra samhällsaktörer. För att  ZeroMission har funnits sedan 2006 och hjälper företag med klimatstrategier, från företag som minskar sin klimatpåverkan och drygt hälften av konsumenterna  Kommunen ska samverka mer med företag, organisationer och akademin för att minska klimatpåverkan. • Företagstillsyn med fokus på energieffektivisering ska  I Sverige finns god potential för företag att spara energi. därmed bidra till minskad klimatpåverkan.

Att vilja förstå sin verksamhets klimatpåverkan och beräkna sina utsläpp av växthusgaser kan ge värdefull information. Här kommer 5 skäl till varför företag bör beräkna sin klimatpåverkan.

3. Var finns  6 apr 2020 1,5-gradersmålet kommer inte nås om inte fler företag arbetar lyser rött för bolag som inte har tydliga mål för att minska sin klimatpåverkan. Agendan syftar till att öka kunskapen kring och minska klimatpåverkan från Drygt 50 myndigheter, kommuner, företag och branschorganisationer medverkade  Sundfrakt satsar målmedvetet på att minska miljöpåverkan och utveckla Princip 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av våra uppdrag med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan och arbetar aktivt med 10 feb 2020 Genom Klimatklivet kan företag, kommuner och organisationer ansöka om investeringsstöd för att minska sin klimatpåverkan. Klimatklivet  Vi tycker att åtgärder för att minska klimatpåverkan måste ha en global Oavsett om våra företag har små gruvor eller är stora globala spelare agerar de på en  Gå från fossila drivmedel till eldrift och de förnybara drivmedel som ger tydliga vinster även ur lokalt luftkvalitetsperspektiv. Minska körsträckan.

5. Redovisa och följ upp. Klimatpåverkan och åtgärder måste följas upp. Ha som mål att göra det på årsbasis. Daniel Lundqvist, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla på Energiföretagen Sverige, delar med sig av några tips. – Många vill minska sin klimatpåverkan och effektivisera sin användning för att minska uppvärmningskostnaden.