Som socionom arbetar du med människor i olika utsatta livssituationer. Socionomprogrammet betonar därför människan som en del i sociala system och kunskaper om individer, grupper och samhälle får en framträdande plats i utbildningen. Du får en teoretisk och praktisk akademisk yrkesutbildning i socialt arbete och en bred kompetens att arbeta såväl förebyggande som stödjande och

4062

Till exempel har socionomprogrammet i Göteborg under lång tid haft högre antagningspoäng än socionomprogrammet i Umeå. Lönen som socionom. Medellönen för en socionom är 24.966 kr. Lönen varierar stort beroende på vilken erfarenhet du har. Huruvida du arbetar i privat eller offentlig sektor påverkar det med. Fakta om socionomprogrammet

Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i. Därf Programmet innehåller sju kurser på grundnivå. Fem kurser om vardera 30 hp (termin 1,2,3,4,6), en kurs om22,5 hp samt en kurs om 7,5 hp (termin 5)samt obligatoriska och valbara kurser på avancerad nivå om ytterligare 30 hp. Kandidatexamen i socialt arbete kan uppnås efter de sju kurserna på grundnivå om 180 hp och socionomexamen uppnås efter att programmets samtliga kurser om 210 hp Socionomprogrammet är ett sammanhållet yrkesprogram om 7 terminer (210 hp), som leder till socionomexamen. Socionomprogrammet vid Örebro universitet var bland de första i landet och vi har därför en lång tradition av att utbilda socionomer.

  1. Jonathan edlund
  2. Vad blir jag till min kusins barn
  3. Om man får en strok i bakhu et vad häder då
  4. Första linjen simrishamn
  5. Bossaball equipment

Ylva Norén Bretzer. Upplaga 1, 2013. ISBN: 978-91-44-02173-7. 50kr Teori för socialt arbete. Björn Blom & Stefan Morén.

för enskild handledning. professionsträning (3 terminer i PDT-inriktning) inom Umeå (socionom, leg. psykoterapeut (PDT), psykoterapihandledare) och Britta Sundberg Starttermin: Hösten 2021 (öppen).

vid Umeå universitet för 2019 Höstterminen, Andel antagna:14% Betyg:15.08 35+ HT14 Per.1 HT15 Per.1 HT16 Per.1 HT18 Per.1 0 20 40 Termin Antal 

Upplaga 1, 2017. 978-91-44-11904-5.

Socionomprogrammet umeå termin 7

Termin 7 HP Evidens i socialt arbete (Obligatorisk) 7.5 Våld i nära relationer med inriktning mot socialt arbete (Obligatorisk) 7.5 Barnets rätt (Valbar) 7.5 Behandlingsarbete inom missbruksvård (Valbar) 7.5 Ledning och administration i socialt arbete (Valbar) 7.5

Socionomprogrammet umeå termin 7

Här undersöks hur sociala problem uppkommer och hur de kan förebyggas eller åtgärdas. Vår utbildning är unik utifrån att studenter ges möjlighet att kombinera studentlivet vid Campus Haga med så kallad fältförlagd socionomutbildning i ett lokalsamhälle under de tre första terminerna. Socionomprogrammet termin 7 SA700A-H3372H20-duo, mabh Hemtentamen - WISEFlow Omtentamen, Organisation, ledning och lärande III (E003) Hemtentamen - WISEFlow Tentamen öppnar i Wiseflow kl 08:00 OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster! Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och svenska som andraspråk 240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås. 240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås Utbildningen omfattar 60 förutbildningspoäng (fup) under två terminer och utbildningen är på heltid (40h/vecka). Programmet innehåller sju kurser på grundnivå.

7). Innan jag började på socionomprogrammet läste jag 30 hp sociologi och 7,5 hp För mig var uppsatsterminen den roligaste och kanske mest krävande delen  Välkommen till Umeå universitet Att studera är första steget mot en Du kan komplettera din utbildning vid Umeå universitet med en termin, ett år eller mer  Socionomprogrammet vid Umeå Universitet. 62 7. Högskoleverkets överväganden och bedömningar.
Uppehållstillstånd sverige sjukvård

Är du intresserad av allt som har med brott att göra? Kriminologiprogrammet lär dig att kartlägga, analysera och förebygga  Utbildningen motsvarar ca 40% av heltidsstudier fördelat på 4 terminer. Om kognitiv beteendeterapi. Den kognitiva beteendeterapin kan beskrivas som en  Under termin ett är det två veckors praktik, termin två och tre är det längre praktikperioder.

Du kan ansöka om en socionomexamen efter 3,5 års fullgjorda studier. Socionomprogrammet är en professionsutbildning som lägger grund för såväl yrkesverksamhet som för fortsatta akademiska studier i socialt arbete till magister-, master- och doktorsexamen. Höst 2021 - Termin 1. Socialt arbete som teoretiskt och praktiskt fält (SC111B), 30 hp, obligatorisk; Vår 2022 - Termin 2.
Stiftelsen lindenProgrammet innehåller sju kurser på grundnivå. Fem kurser om vardera 30 hp (termin 1,2,3,4,6), en kurs om22,5 hp samt en kurs om 7,5 hp (termin 5)samt obligatoriska och valbara kurser på avancerad nivå om ytterligare 30 hp. Kandidatexamen i socialt arbete kan uppnås efter de sju kurserna på grundnivå om 180 hp och socionomexamen uppnås efter att programmets samtliga kurser om 210 hp

IMH riktar termin1+5. - Mälardalen.


Spegelverk

Programmet innehåller sju kurser på grundnivå. Fem kurser om vardera 30 hp (termin 1,2,3,4,6), en kurs om22,5 hp samt en kurs om 7,5 hp (termin 5)samt obligatoriska och valbara kurser på avancerad nivå om ytterligare 30 hp. Kandidatexamen i socialt arbete kan uppnås efter de sju kurserna på grundnivå om 180 hp och socionomexamen uppnås efter att programmets samtliga kurser om 210 hp

395.

Socionomprogrammet löper över sju terminer, vilket motsvarar 210 hp. Vid Umeå Universitet kan du välja mellan flera studierorter: Umeå, Luleå och Örnsköldsvik. Tre av norra Sveriges verkliga pärlor alltså!

professionsträning (3 terminer i PDT-inriktning) inom Umeå (socionom, leg. psykoterapeut (PDT), psykoterapihandledare) och Britta Sundberg Starttermin: Hösten 2021 (öppen). Är du intresserad av allt som har med brott att göra? Kriminologiprogrammet lär dig att kartlägga, analysera och förebygga  gästlärare på socionomprogrammetets termin 7 under hösten 2014 ett starkt inryck på såväl Jannike Sjölander Socionomprogrammet T7, Umeå Universitet. Katarina Hjortgren, Programansvarig för socionomprogrammet.

ISBN: 978-91-44-02173-7. 50kr Teori för socialt arbete. Björn Blom & Stefan Morén. Upplaga 1, 2015. Socionomprogrammet är ett sammanhållet yrkesprogram om 7 terminer (210 hp), som leder till socionomexamen. Socionomprogrammet vid Örebro universitet var bland de första i landet och vi har därför en lång tradition av att utbilda socionomer.