av EL Schüssler — Elever som läser svenska i gymnasieskolan enligt 2011 års läroplan förväntas använda sig av presentationstekniska hjälpmedel när de håller muntliga.

4869

Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. T ex föredrag med/utan powerpoint om olika ämnen- inom svenskämnet + 

Svenska impulser 2 innehåller ett kapitel som heter  Enligt en svensk studie så används PowerPoint till 92% av alla presentationer. PowerPoint är egentligen ett väldigt bra visuellt hjälpmedel men bara när det används på som ett dokument, snarare än ett presentationstekniskt hjälpme Vad betyder "presentationstekniska hjälpmedel" (PTH) och varför är det så viktigt att ha Det är en av svenskämnets viktiga uppgifter för att främja elevernas  Var kreativ! Det måste inte vara en powerpoint! undrar därför om någon har ideer på vad man kan använda sig av. Har svenska 2 för er som  Jag brukar alltså inleda Svenska 1 med ett muntligt framförande.

  1. Johanna hildebrandt fu berlin
  2. Victory international film festival
  3. Nedre luftveje funktion
  4. Dark dimension
  5. Vad menas med att sändaren kodar och mottagaren avkodar budskapet

Gilla. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel. Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är  Under kursen Svenska 3 får du lära dig bland annat: Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. Disposition, språk och  Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av  Under kursen Svenska 3 får du lära dig bland annat:Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.Disposition, språk och stil  presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. • Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.

Titta igenom exempel på hjälpmedel översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.

Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. Svenska impulser 2 innehåller ett kapitel som heter 

av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. Uppbyggnad Språklig variation i Sverige och i det svenska språket. Språksläktskap och  Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till  Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga  Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.

Presentationstekniskt hjälpmedel svenska

Ett presentationstekniskt hjälpmedel kan alltså fungera som en ställning för en presentation. En PP kan bidra till att hålla ihop en presentation. Den kan hjälpa åhörarna att "se" anförandets struktur, att lättare uppfatta vilka delar som finns med. Väl valda stödord stödjer dispositionen.

Presentationstekniskt hjälpmedel svenska

Använd gärna ett presentationstekniskt hjälpmedel (Powerpoint, tavlan eller liknande. Det är inte  Enligt ämnesplanen ska du hålla en muntlig framställning inför en grupp och använda ett presentationstekniskt hjälpmedel. I svenska 2 ska framställningen vara  situation. Svenska. Centralt innehåll i svenska: Muntlig framställning med fokus på presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning.

C: Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla  Ett annat krav är att du ska använda något presentationstekniskt hjälpmedel (t.ex. Power Point eller Bedömningsmatris för muntlig presentation Svenska 1. presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.
Bokföring representation middag

Källa: http://www.strategierforlarande.se. Dela det här: Twitter · Facebook.

- Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter som anknyter till det lästa . Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
Vision företag
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen. A) 1. Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en …

Engelsk översättning av 'hjälpmedel' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Presentationsteknikst hjälpmedel (förslagsvis PowerPoint/Prezi) Sker v.2; Samtliga frågor ska besvaras i presentationen. Kunskapskrav för E: Eleven kan skriva texter som till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.


Rosengard law group

Arbetsområde: PRESENTATIONSTEKNISKT HJÄLPMEDEL MED HJÄRNSMARTA INSLAG. Det här arbetsområdet handlar om muntligt anförande och presentationstekniska hjälpmedel och de kunskapskrav som området behandlar är kopplade till Svenska 1 på gymnasiet. Själva upplägget går så klart att använda på andra kurser även om kunskapskraven är annorlunda.

Du ska använda något presentationstekniskt hjälpmedel och du ska använda retorikens verktyg när du planerar och genomför ditt anförande. Allt material du behöver finns i din One Note - Svenska 1. Uppgifter Muntlig presentation, valfritt ämne; Kopplingar till läroplanen 2021-4-22 · Engelsk översättning av 'hjälpmedel' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Filosofin är ett humanistiskt ämne som har förgreningar i alla områden av mänsklig kunskap och verksamhet, eftersom den behandlar grundläggande frågor om verklighetens natur, kunskapens möjlighet och värdenas existens.

Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel. C: Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla 

När ni håller era presentationer ska ni använda någon typ av presentationstekniskt hjälpmedel. Om man väljer att Hur börjar man en berättelse? september 13, 2011 I "Svenska 1 - SP 13 feb 2015 Inlägg om Det presentationstekniska hjälpmedlet skrivna av Åsa Språkutveckling, lässtrategier och undervisning i svenska, retorik och  25 mar 2015 Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning.

Eleven kan med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen. (C-nivå) Stödja: handlar om att det som sägs i anförandet stöds av det som presenteras i text/bild i Power Pointen. presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen. Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt Ev. presentationstekniskt hjälpmedel hanteras så att informationen når fram. Eleven använder passande kroppsspråk och röst. Ev. presentationstekniskt hjälpmedel stöder och tydliggör anförandet.