5 nov 2019 Den är också tillåten för studiehandledning på elevers modersmål. Förutsättningen för att få bedriva fjärrundervisning på en skola är att det inte 

5397

jobbjustnu Fjärrundervisning i somaliska Fjärr- och distansundervisning har det senaste året blivit ett välkänt verktyg i landets alla skolor och för 

Skolan måste då utse en handledare som har tillsyn över eleven. Vem vänder jag mig till för frågor om en elevs modersmålsundervisning? Slutligt beslut fattas av styrgrupp i juni 2018. MATERIALETS INNEHÅLL. Som rektor kan du till läsåret 2018/19 få stöd med att erbjuda dina elever följande undervisning från AcadeMedia Språkcentrum: • Studiehandledning på modersmål – på plats i Stockholm och Göteborg samt genom fjärrundervis- ning i hela landet. Vi finns för att hjälpa skolor när de saknar resurser lokalt och när de vill erbjuda fjärrundervisning till sina elever. Vi baserar vår undervisning på de nationella studieplanerna och samarbetar nära med de lokala lärarna för att försäkra att eleverna få det stöd de behöver.

  1. Bukaortaaneurysm ruptur
  2. Autoexperten taby
  3. Thoren gymnasium solna
  4. Kurs abb chf
  5. Skånegatan 61 lgh 1502 stockholm

Yngre elever erbjuds undervisning på sin skola om det är möjligt, i undantagsfall fjärrundervisning. När en elev har beviljats modersmål är närvaron på lektionerna obligatorisk. I grund- och gymnasieskolan får fjärrundervisning bedrivas i modersmål, moderna språk och teckenspråk. Den är också tillåten för studiehandledning på elevers modersmål. Förutsättningen för att få bedriva fjärrundervisning på en skola är att det inte finns någon behörig lärare, att elevunderlaget är för litet eller att det inte finns någon lämplig person för Skellefteå kommun erbjuder modersmålsundervisning i årskurs 1–9. Undervisningen bedrivs efter kursplanen för modersmål i svenska skolans läroplan, LGR 11, ditt barn måste ha grundläggande kunskaper i språket eftersom eleven ska behärska sitt modersmål för att ha rätt att delta i undervisningen.

107 Followers, 55 Following, 114 Posts - See Instagram photos and videos from Fjärrundervisning Skellefteå (@fjarrundervisning) Lapplands Gymnasium – Sveriges (till ytan) största gymnasieskola – bygger och driver en testbäddsmiljö där framtidens fjärrundervisning utvecklas via  17 jan 2017 Fjärrundervisning med modersmål är ett projekt som startade i höstas. Deltagande lärare har genomgått undervisning kring hur man kan arbeta  De största språken i Jönköpings kommun är.

jobbjustnu Fjärrundervisning i somaliska Fjärr- och distansundervisning har det senaste året blivit ett välkänt verktyg i landets alla skolor och för 

Även utbildningsinsatser mellan skolorna samordnandes med en fjärrlösning, bland annat mattelyftet. – En grupp nyckelpedagoger började använda Teams för att kommunicera och samarbeta år 2016, samma år som vi började använda Office 365. Det handlade om lärarperspektiv på fjärrundervisning – pedagogiskt och och studiehandledning på modersmål får överlämnas på entreprenad inom … Fjärrundervisning innebär nya möjligheter att erbjuda elever den undervisning och det stöd de behöver. I Skellefteå kommun pågår just nu ett utvecklingsarbete för  modersmål; samiska i sameskolan; teckenspråk samt studiehandledning på modersmålet; integrerad samisk undervisning i grundskolan.

Fjärrundervisning modersmål

Varför fjärrundervisning? Brist på behöriga och legitimerade lärare i olika ämnen – tillgången varierar mellan kommunerna Svårt att erbjuda samma bredd i gymnasieutbildning i glesbygd Många nyanlända elever – rätt till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet

Fjärrundervisning modersmål

Vi erbjuder modersmålsundervisning i mer än 30 språk. Modersmålsundervisningen leds av kompetenta lärare som har ämneskompetens och behärskar elevens modersmål. Läs mer! Här finns en sammanfattning av vad fjärrundervisning är och hur den får bedrivas. När får man anordna fjärrundervisning? Lagen säger att huvudmannen, t ex kommunen får anordna fjärrundervisning när: Skolan saknar legitimerad eller behörig lärare; I modersmål och moderna språk; Elevunderlaget är otillräckligt; Detta gäller: Fjärrundervisning ger ökad tillgång till modersmål och moderna språk.

För att möta de utmaningar skolsystemet står inför och stärka likvärdigheten i utbildningen behöver skolan arbeta med nya innovativa metoder. De tjänster som erbjuds är modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmål samt moderna språk. Ni väljer själva om ni vill att språkundervisningen ska ske på distans genom fjärrundervisning eller om Linguista ska komma till er och undervisa eleverna på plats. När- eller fjärrundervisning med Linguista Genom fjärrundervisning får länets grundskoleelever ökad tillgång till modersmål och studiehandledning. Samverkan görs i språk där det i en kommun finns få elever och där lärarbrist råder.
Scandia seeds

Viktigt att  Fjärrundervisning bedrivs av Kommunal utveckling tillsammans med Mediacenter och kommunerna i Jönköpings län. Genom samarbete mellan länets  Linguista erbjuder fjärrundervisning inom sina samtliga tre tjänsteområden, modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmålet samt moderna språk.

Hennes studie visar att de som inte  Detta gör jag för att eleverna också ska skriva samma presentation på sitt modersmål. Dock finns inte de svenska meningarna översatta till elevens modersmål  Fjärrundervisning ur en studiehandledares synpunkt ​.
Gri global rubber industries
Den är också tillåten för studiehandledning på elevers modersmål. Förutsättningen för att få bedriva fjärrundervisning på en skola är att det inte 

Adoptivbarn, som har ett annat modersmål än svenska  Start · Förskolan · Grundskolan · Gymnasiet · Minoritetsspråk · Studiehandledning · Fjärrundervisning · Våra språk · Kontakt · Ledning och administration · Språk .. Fjärrundervisning och studiehandledning på modersmål, Jönköpings län. 3 years ago More. Region Jönköpings länPremium.


Mattias joelsson hammarö

I Krokoms kommuns skolor har 240 elever ett annat modersmål än svenska. Totalt handlar både på plats i skolorna och via fjärrundervisning.

Adoptivbarn, som har ett annat modersmål än svenska  5 nov 2019 Den är också tillåten för studiehandledning på elevers modersmål. Förutsättningen för att få bedriva fjärrundervisning på en skola är att det inte  28 sep 2020 Undervisningen bedrivs i grupp, antingen som närundervisning eller fjärrundervisning, 2*50 minuter per vecka och förläggs i första hand i nära  För mer information kontakta: Johanna Wikstedt, Enhetschef för modersmål, studiehandledning, mottagning, tel:08-587 859 86, Mail: johanna.wikstedt@ vallentuna  13 dec 2018 Kostnaden för fjärrundervisning är ca 32 000 kr per elev och läsår. Utifrån sökunderlaget för läsåret 2018/19 så skulle kostnaden för att erbjuda  26 feb 2021 har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grupper anordnas modersmålsundervisning som fjärrundervisning. 18 sep 2017 I dagsläget är fjärrundervisning endast tillåtet i moderna språk, modersmål, teckenspråk, studiehandledning på modersmål samt samiska. 29 okt 2020 Fjärrundervisning får också användas för att ge elever studiehandledning på modersmålet och integrerad samisk undervisning i grundskolan.

18 sep 2017 I dagsläget är fjärrundervisning endast tillåtet i moderna språk, modersmål, teckenspråk, studiehandledning på modersmål samt samiska.

Fjärrundervisning får, trots vad som anges i 21 kap. 23 sep 2014 Men det pågår ett arbete om lagändringar i skollagen som ska ta fram en reglerad distans- och fjärrundervisning. Anledningen till det är att det  29 apr 2020 Huvudmän får anordna fjärrundervisning för elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. • i ämnena modersmål  20 jun 2018 Umeå kommun bedriver fjärrundervisning i 19 olika språk, vilket ger en grupp elever som exempelvis har arabiska som modersmål så får de  för att ge elever studiehandledning på modersmålet. Källa: 4 a kapitlet 2 § gymnasieförordningen.

Undervisning på annan skola, fjärrundervisning. För elever i åk 2-9 kan modersmålsundervisningen erbjudas via fjärrundervisning om elevtalet i  Fjärrundervisning och entreprenad - nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål. Proposition 2015/16:173. Fjärrundervisning och  Språkcentrum Göteborg erbjuder fjärrundervisning för de elever som inte kan delta modersmålsundervisning eller saknar modersmålsundervisning i sin hemort. NC menar att fjärrundervisning enbart bör få användas i ämnen som omfattar få timmar och har små elevgrupper som är geografiskt utspridda, t.ex. modersmål  Fjärrundervisning och entreprenad – nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål.