28 aug 2014 (Mallen passar inte perfekt för alla typer av arbeten. Fråga din handledare om du bör ändra något.) Framsida. Ska följa en speciell mall.

3787

Gymnasiearbete fiskgruppen slutgiltiga versionen.docx Visa Ladda ned 415 kB: v. 2 : 17 aug. 2015 00:03: Per Brändén Personal: ĉ: Skogsbranden i Västmanland.docx Visa Ladda ned 444 kB: v. 2 : 17 aug. 2015 00:03: Per Brändén Personal

framsida reklam start innehåll holmlund sida 1 holmlund sida 2 fotosida ett ny fotosida två fotosida tree reklam1 baksida. Gymnasiearbete – Tidning · Du ska kunna sammanfatta arbetet med ett fåtal ord! · Studera om arbetet uppfyller de formella kraven (finns det någorlunda bra framsida med  En PM (och annat akademiskt skrivande) följer oftast följande struktur: På framsidan ska framgå vad rapportens titel är och vem som är författare, samt att rapporten  Gymnasiearbete forts. Det har hänt mycket sen jag bloggade senast, vi har filmat handboll, vilket tog ca 2 timmar, vi lär behöva lägga till lite extra på den vilket vi  Gymnasiearbete. GYAREE 1600 poäng. Har du sedan tidigare gjort ett gymnasiearbete erbjuds du att omfattning, dvs.

  1. Medarbetare titel engelska
  2. Nordamerika landkarte
  3. Liberalerna tjänstemannaansvar

Fillable Online lnu diva-portal Alexandra, Anna C-uppsats V.4: Framsida och abstract. Fixa innehållsförteckningen och layout enligt mall. V.5: Eleven lämnar två papperskopior av sin rapport till ansvarig lärare och lämnar in sin rapport via Urkund till sin lärare. V.8-10: Handledare ger opponenterna ena papperskopian. V.10-13: Opponering. Schemabrytande aktivitet för åk 3. Med gymnasiearbete avses en uppgift om 100 gymnasiepoäng som eleverna genomför inom ramen för examensmålen för det program inom gymnasieskolan som utbildningen i huvudsak motsvarar (2 kap 3 § ) Målen för gymnasiearbetet skiljer sig åt mellan yrkesutbildning och högskoleförberedande utbildning.

Eftersom du I årskurs 3 är det dags att genomföra gymnasiearbetet. För att hjälpa dig har vi här sammanställt information om kursen Gymnasiearbete 100 poäng. Här kan du bland annat läsa kursinformationen för gymnasiearbetet, hur du förväntas arbeta och hur du skriver rapport samt uppsats.

Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng. Målet med gymnasiearbetet skiljer sig mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. Gymnasiearbetet på yrkesprogrammen ska visa att eleven är förberedd för att arbeta inom de yrkesområden programmet riktar sig mot. Gymnasiearbetet på de högskoleförberedande programmen ska visa att

Här har vi samlat uppslag, tips och länkar som kan vara användbara 2015-06-07 Många elever tycker att det är svårt att komma på vad de ska göra som gymnasiearbete. I det här dokumentet presenteras sju intressanta förslag. Förslagen är brett utformade för att kunna anpassas till de flesta program. Till materialet följer även fem faktablad som ger eleverna en bra grund i ämnet.

Gymnasiearbete framsida

Struktur. Följande delar bör finnas med i ett bra arbete: Försättsblad. Framsidan av arbetet ska ha en tydlig titel, som visar vad arbetet 

Gymnasiearbete framsida

Arbetet kan utformas på olika sätt beroende på vilket program du går. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant satt att eleven planerar, genomfor och utvarderar sin uppgift.

ensida.! Elevens gymnasiearbete.
Pct provisions

På det tekniska programmet kan rapporten ibland ersättas av en kortare skriftlig redogörelse kompletterat med t ex en konstruktion eller något annat. Även om du ska skriva en kortare redogörelse så är det samma delar som ska finnas med.

Så mitt specialarbete bestod helt sonika av en framsida med mitt namn och klass samt en sida till där det stod något i stil med "Stål är en metall. Den kan bl.a.
Gunnebo kätting återförsäljare


Här finns rapporterna från läsåret 2018/2019! Gå gärna in och läs vad tidigare års elever har skrivit om. Klicka på länken ovan (Gymnasiearbeten 2018/19) och sedan på den profil du är intresserad av så kommer du till rapporterna!

GYAREE 1600 poäng. Har du sedan tidigare gjort ett gymnasiearbete erbjuds du att omfattning, dvs.


Kroniskt subduralhematom symtom

Uppsatsupplägg Gymnasiearbete. Texten skrivs i 12 ppt. Rubriker skrivs i 14 ppt, fet stil. FRAMSIDA. Längst upp i vänstra hörnet: Kurs (Historia1b); Skola 

Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Framsida Gymnasiearbete. Melodifestivalen Dövtolkning.

Rapport: Mall till framsida | Gymnasiearbete. En mall som hjälper dig skapa framsidan av gymnasiearbetets rapport. Du kan använda mallen som inspiration,  

/ Klart innan jul lovet Omslagsbilder. Omslagets framsida framsida, i ett rum som påminner om en väntsal men är en restaurang ett gymnasiearbete som skrevs 1992. Då arbetet  Lyft fram syftet med Gymnasiearbetet. Beskriv kortfattat metod, frågeställningar, analys/diskussion.

För att hjälpa dig har vi här sammanställt information om kursen Gymnasiearbete 100 poäng.