25 apr 2019 Skolverket – Beviljat statsbidrag för handledare i Läslyftet för 2019/2020. Inkom 2019-03-28. Utbildningssektorn beviljas 468 000 kr. UN 2019/ 

8078

Statsbidrag för handledare i Läslyftet i skolan för 2018/2019 174 000 174 000 174 000 kronor avser läsåret 18/19, vilket motsvarar en nedsättning i tjänst på 30 procent som valts att fördelas på 2 handledare. Betalningen delas upp 2 gånger, juni 2018 och januari 2019.

Rektorer ser flera fördelar i att kunna vara mer flexibla avseende uppstart och genomförandetakt- allra helst i förhållande till den ”lyfttrötthet” som finns. Läslyftet –effekter på lärarnas kollegiala lärande Tiden efter arbetet med Läslyftet: - det kollegiala lärandet –oftast endast i begränsad form terminen efter Läslyftet - när statsbidraget är slut –bristande tid och resurser till kollegialt lärande i samma utsträckning De kommunala förskolorna i Staffanstorps kommun har beviljats statsbidrag för deltagande i Skolverkets Läslyft för förskolan som kommer att genomföras första gången läsåret 2017/2018. All tillsvidareanställd personal i kommunen, förskollärare som barnskötare, involveras. Läslyftet bygger på kollegialt lärande, att lärare lär av och med varandra med stöd av en handledare. Härryda kommun har ansökt om statsbidrag för handledare.

  1. Tecken på tredje världskriget
  2. Joe and the juice ostermalm
  3. Köpa usd swedbank
  4. J dilla death
  5. Staffan larsson skidor

Det syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvalitén i undervisningen. Läslyftet bygger på kollegialt lärande, det vill säga att lärare lär av varandra med stöd av handledare. Det här statsbidraget ska användas till att frigöra tid för förskollärare att handleda kollegor i Läslyftet. Syftet med Läslyftet är att stimulera barns språkutveckling och ta till vara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk. 18/19 2018-03-15 Läslyftet i skolan. Statsbidrag för handledare i Läslyftet i skolan för 2018 Genom Läslyftet får du kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik som är baserad på ny forskning.

Den obligatoriska skolan har haft en möjlighet att söka statsbidrag för Läslyftet redan inför läsåret 2015/2016 och gymnasieskolan har samma möjlighet inför nästa läsår Läslyftet i förskolan Ta nästa steg i undervisningen tillsammans med dina kollegor.

Läslyftet 15/16 Läslyftet 16/17 Ökad undervisningstid för nyanlända elever grundskolan, HT15 Ökad undervisningstid för nyanlända elever grundskola, VT16 Lovskola 2015 Läxhjälp 2015 statsbidrag inom äldreomsorg hanteras av verksamheten för vård och omsorg och

Plats: digital konferens Tid: 08:00 – 12.30 Program: klicka här Fortsatt möjlighet att söka statsbidrag för Läslyftet. Även för nästa läsår, dvs. 2019/2020, kommer Skolverket att bevilja statsbidrag för Läslyftet och erbjuda en handledarutbildning.

Läslyftet statsbidrag

Skolor kan också delta i Läslyftet utan statsbidrag, vilket ger större frihet i hur man arbetar med materialet. Utbildningsförvaltningen ger stöd till skolor som deltar både med och utan

Läslyftet statsbidrag

Skolverket inledde Läslyftet . med en utprövningsomgång 2014­2015, då ett mindre urval av lärare fick möjlighet att delta. Statsbidraget beräknas kunna sökas under de tre kommande läsåren, utöver det är det förstås möjligt att ordna fortbildningen på egen hand i kommunen eller på enskilda enheter. Några rektorer i Kungsbacka kommuns grundskolor har lämnat in önskemål om att få delta i Läslyftet 2015/16, vi har sökt statsbidrag för dessa skolenheter. Läslyftet drivs av Skolverket och riktar sig till förskollärare och lärare i alla ämnen, och intresset för att delta är stort. Hittills under alla år har omkring 2 000 handledare och 18 000 lärare tagit del av Läslyftet med statsbidrag.

Förordning (2016:1372). 2 § Handledningen syftar till att lärare och förskollärare ska utveckla undervisningen för att bättre kunna stödja och förbättra barns språkliga och kommunikativa förmåga samt elevers läs- och skrivförmåga. För statsbidrag enligt förordningen (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever ska beloppet som avses i 7 § nämnda förordning för bidragsåret 2020 utgöra 42 400 kronor per termin och elev. Anslagsposten får även belastas med kostnader för statsbidrag enligt 8 § nämnda förordning. Läslyftets syfte är att stärka elevers läsförståelse och skrivförmåga. Den obligatoriska skolan har haft en möjlighet att söka statsbidrag för Läslyftet redan inför läsåret 2015/2016 och gymnasieskolan har samma möjlighet inför nästa läsår Läslyftet i förskolan Ta nästa steg i undervisningen tillsammans med dina kollegor. Läslyft 0,1 0,06 Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare som bygger på kollegialt lärande.
Mylan pharmaceuticals

Det finns nu ca 30 moduler i läslyftet och  9 apr 2019 Nyckelord: Satsning, läslyftet, handledare, teorin om praktikarkitekturer som genomför läslyftet kan även få statsbidrag för detta. En modul tar  27 mar 2015 Hösten 2015 startar den statliga satsningen Läslyftet som syftar till att öka Statsbidrag för deltagande i Läslyftet gäller under ett läsår.

18/19 2018-03-15 Läslyftet i skolan. Statsbidrag för handledare i Läslyftet i skolan för 2018 Genom Läslyftet får du kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik som är baserad på ny forskning. Här kan du läsa mer. Om man gemensamt vill jobba med Läslyftet har man nu möjlighet att söka statsbidrag från Skolverket, men tiden är knapp.
Smarteyes liljeholmen öppettider
Läslyftet bygger på kollegialt lärande, att lärare lär av och med varandra med stöd av en handledare. Härryda kommun har ansökt om statsbidrag för handledare. Ännu vet vi inte hur många handledare vi får statsbidrag för – eller om vi får statsbidrag för läsåret 2015/2016, intresset för att delta är JÄTTESTORT.

Välkommen till Läslyftet! Gruppdiskussionen är en arbetsmetod som ingår i Läslyftet. Lärarna Vi hör också kommuner som tänker jobba med detta utan att söka statsbidrag, säger Erica  4.


Life coach video

Sök statsbidrag för Läslyftet! Före den 15 december ska statsbidrag för Läslyftet sökas. I Stockholms stad gäller att utbildningsförvaltningen som handlägger bidragsansökningarna ska ha fått in informationen om sökande skolor senast den 1 december. Rektorer har fått information om tidsplanen

Statsbidrag för Science Center 2020 Följande moduler är valbara inom Läslyftet i förskoleklassen och lågstadiet med statsbidrag: Läsa och skriva i alla ämnen (förskoleklass–åk 3) Språk i natur- och teknikämnen (förskoleklass–åk 3) Stimulera läsintresse (förskoleklass–åk 9) Strukturerad läs- och skrivundervisning (grundsärskola åk 1–9) Det finns inte möjlighet att söka statsbidrag för Läslyftet i förskolan 21/22. För er som planerar att arbeta med Läslyftet läsåret 21/22 finns möjlighet att ansöka till utbildningen att leda kollegialt lärande. Syftet med utbildningen är att utveckla förmågan att leda grupper som arbetar med modulerna på Lärportalen. Fortsatt möjlighet att söka statsbidrag för Läslyftet Även för nästa läsår, dvs. 2019/2020, kommer Skolverket att bevilja statsbidrag för Läslyftet och erbjuda en handledarutbildning. Ansökan sker i början av 2019, och mer information om förfarandet skickas till skolor inom kort.

Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig ().Jag förstår

Den 1 januari öppnade Skolverket ansökningperioden för statsbidrag till Läslyftet och man kan söka fram till den 1 februari.

Läslyftet drivs av Skolverket och riktar sig till förskollärare och lärare i alla ämnen. Det syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvalitén i undervisningen. Läslyftet bygger på kollegialt lärande, det vill säga att lärare lär av varandra med stöd av handledare. Statsbidrag. Huvudmannen – i vårt fall Kungsbacka kommun – kan söka statsbidrag för handledarfunktionen i Läslyftet. Statsbidraget är tänkt att kompensera för handledarens tid i uppdraget, dessutom erbjuds handledaren att delta i en handledarutbildning. Skolverket har även handledarutbildning för dem som genomför Läslyftet med hjälp av statsbidrag.